Blog

ตบแต่งภายในสไตล์ Zen


ตบแต่งภายในสไตล์ Zen นั้นผุ้อยู่อาศัยจะได้รับความรู้สึกที่สงบนิ่ง เป็นสุขใจ มีพลังชีวิต การตบแต่งจึงเน้นความเรียบง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย เก็บเครื่องใช้ไว้ภายในที่เก็บ ไม่ตั้งวางสิ่งของเครื่องใช้ไว้ภายนอก ใช้สิ่งประดับน้อยชิ้น นิยมวางลวดลายเส้นในแนวนอน การตบแต่งแบบ Zen นี้จะเน้นการดึงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ แสงไฟหลักจึงเป็นแสงธรรมชาติ จึงมักวางช่องเปิดแสงในทิศทางที่รับแสงธรรมชาติได้ตลอดวัน แสงไฟจากโคมไฟจึงเป็นเพียงแสงเสริมในยามกลางวัน นิยมใช้แสงไฟหลืบซ่อนในฝ้เพดานเพื่อให้ความกลมกลืนกับแสงธรรมชาติ และอาจจะติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์สไตล์เรียบง่ายเสริมความสว่างในยามกลางคืน

Pin It

Posted in Blog

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ข้อผิดพลาด 5 ประการที่มักพบในงานเลือกติดตั้งโคมไฟฟ้า


ข้อที่ 1 ติดตั้งดาวไลท์ฝังฝ้าปูพรมเป็นตารางในทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งแม้อาจจะใช้งบประมาณไม่มาก แต่จริงๆแล้วโคมไฟดาวน์ไลท์ให้แสงสว่างในแนวตั้งน้อยมาก แม้บางครั้งจะติดตั้งโคมดาวน์ไลท์ครอบคลุมจำนวนมากแต่พื้นที่ก็ยังรู้สึกว่าสว่างเหมือนอยู่ในถ้ำเหตุเป็นเพราะผนังยังคงมืดอยู่ เนื่องจากไม่มีแสงสว่างส่องผนังในแนวตั้ง

Pin It

Posted in Blog

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

อุณหภูมิสี (Kelvin) คืออะไร


อุณหภูมิสีมีหน่วยวัดเรียกว่า เคลวิน (Kelvin) ซึ่งเป็นหน่วยวัดที่ใช้บ่งบอกเฉดสีของแสงไฟ สำหรับเรื่องอุณหภูมิสีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความร้อนจากแสงไฟ แต่จะเป็นเรื่องของการบ่งบอกสีของแสงไฟ

Pin It

Posted in Blog

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

การวัดความถูกต้องของสี


CRI (Color Rendering Index) คือค่าดัชนีความถูกต้องของสี เป็นดัชนีไม่มีหน่วย มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าดัชนีเลขสูงมากขึ้นแสดงว่ามีความถูกต้องของสีมากขึ้น ค่า CRI นี้ไม่ใช่สีหรืออุณหภูมิสีของแสงไฟ แต่หมายถึงสีของวัตถุที่เมื่อแสงไฟไปตกกระทบแล้วแสดงสีให้เห็นกับดวงตามนุษย์ การเทียบวัดนั้นวัดจากสีที่ได้จากแสงอาทิตย์เวลาตอนเที่ยง มีค่าเท่ากับ 100 เป็นค่าหลักถือเป็นความถูกต้องทางสีสูงสุด และเมื่อตัวเลขดัชนีมีค่าที่น้อยลงหมายถึงสีที่ผิดเพี้ยนออกไป ยิ่งค่า CRI น้อยลงเท่าไรยิ่งหมายถึงความผิดเพี้ยนของสีมากขึ้นเท่านั้น

Pin It

Posted in Blog

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เทคนิคส่องไฟสถาปัตยกรรม


อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีรูปร่างรูปทรงสวยงาม นั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น ยิ่งเมื่อได้มีการจัดแสงไฟส่องอาคารอย่างมีสไตล์ จะช่วยสร้างบรรยากาศยามกลางคืนได้น่าสนใจแตกต่างจากเวลากลางวัน จนบางครั้งอาจเรียกได้ว่า แสงไฟนั้นช่วยให้อาคารสิ่งปลูกสร้างมีความน่าดึงดูดน่าสนใจในยามค่ำคืนมากกว่าเวลากลางวันเสียอีก

Pin It

Posted in Blog

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

แสงไฟสื่อความหมาย


ในหลายๆครั้งที่คนทั่วไปคิดถึงการให้แสงสว่าง พื้นที่เช่น สวน พลาซ่า ทางเดิน ถนนหรือบริเวณสาธารณะ ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะให้แสงสว่างมากเกินไป โดยมักคิดว่าให้พื้นที่สว่างยิ่งมากก็จะยิ่งดี แต่ในความจริงแล้วการให้แสงสว่างมากเกินไป หรือน้อยเกินไปนั้นก็ล้วนแล้วแต่ไม่ถูกต้อง

Pin It

Posted in Blog

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

  • 1
  • 2