ดาวน์ไลท์-ฮาโลเจน | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

ดาวน์ไลท์ ฮาโลเจน

ดาวน์ไลท์ ฮาโลเจน
Downlight: Halogen


SC330 Downlight: Halogen lamp


โคมดาวน์ไลท์ สำหรับหลอดฮาโลเจน
  • For Halogen lamp
  • Recessed mounting
  • Standard lampholder GU 5.3
  • Die-casting aluminum body
  • Epoxy-polyester powder coating
  • Adjustable light angle
Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล