ดาวน์ไลท์ติดลอย-1xe27 | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

ดาวน์ไลท์ติดลอย 1xE27

ดาวน์ไลท์ทรงกระบอกติดลอย 1xE27
Surface Mounting Downlight 1xE27


SC380 Surface Mounting Downlight: 1xE27

ดาวน์ไลท์ติดลอย 1xE27
โคมดาวน์ไลท์ ชนิดติดลอย 1xE27
  • ขั้วรับหลอดเซรามิค 1xE27
  • สำหรับติดลอย หรือห้อย
  • ใช้กับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
  • รีเฟลกเตอร์ Anodized aluminum ลายสาคู
  • ผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
  • เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล