โคมติดลอยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม | โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมติดลอยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม

โคมติดลอยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม
Flourescent lighting: Acrylic diffuser, Surface-mounting


SC320 Flourescent lighting: Acrylic diffuser, Surface-mounting


โคมติดลอยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม


 •   สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
 •   โคมใช้ภายในอาคาร
 •   สำหรับติดตั้งบนฝ้าทีบาร์ หรือฝ้าฉาบเรียบ
 •   ขอบฝาครอบพลาสติกผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
 •   ฝาครอบผลิตจากอะคริลิค เลือกได้ 2 ชนิด
 •   
    พลาสติกพริสเมติกใส
 •   
    พลาสติกเรียบสีนม
 •   ขั้วรับหลอดแบบ G13 ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง
 •   ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
 •   เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
 •   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอดม.อ.ก. 344-2549
 •   มาตรฐานผลิตภัณฑ์โคมไฟฝัง ม.อ.ก. 903-2532
 •   มาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่าง ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ม.อ.ก. 1955-2542


Pin It

Posted in โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์

พิมพ์ อีเมล