โคมติดลอยสะท้อนแสง-เวกเตอร์ | โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์
Fluorescent lighting :Vector series


SC180 Fluorescent Lighting: Vector series

Vector series

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ •   For T8 tubular fluorescent lamp
 •   For interior use
 •   Energy saving
 •   Choice of installed ballast
 •   
    Magnetic Ballast
 •   
    Electronic Ballast
 •   Mirror-bright aluminum reflector
 •   
    Purity 99.85%
 •   
    Total reflection 87% - DIN 5036
 •   
    Diffuse reflection 16% -DIN 5036
 •   Polycarbonate lampholder G13
 •   High grade cold-rolled steel body
 •   Epoxy-polyester powder coating
 •   Comply with TIS344-2549 : Standard for lampholder
 •   Comply with TIS903-2532 : Standard for recess-mounted luminaries
 •   Comply with TIS885-2532 : Standard for Electronic ballast
 •   Comply with TIS1955-2542 : Standard for EMC compatibility

Model

Type

W (mm)

H (mm)

L (mm)

SC180/120

1x18w

138

66

655

SC180/140

1x36w

138

66

1245

SC180/220

2x18w

220

66

655

SC180/240

2x36w

220

66

1245

Pin It

Posted in โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์

พิมพ์ อีเมล