โคมกล่องเหล็ก-สำหรับหลอด-t5 | โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมกล่องเหล็ก สำหรับหลอด T5

โคมกล่องเหล็ก หลอด T5
T5 Fluorescent fixture: Batten type


SC151 Lighting fixture for T5 Flurescent lamp: Batten type

โคมกล่องเหล็ก หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5

โคมกล่องเหล็ก สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5

T5
  •   สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T5
  •   ใช้งานร่วมกับบัลลาสต์อิเลคโทรนิคส์
  •   โคมใช้ภายในอาคาร
  •   ขั้วรับหลอดโพลีคาร์บอเนต ชนิดบิดล็อค G5
  •   ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
  •   เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
  •   ม.อ.ก. 344-2549: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอด
  •   ม.อ.ก. 902-2532: มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่
  •   ม.อ.ก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
Pin It

Posted in โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์

พิมพ์ อีเมล