โคมสปอร์ตไลท์ติดราง-gu5-3-ทรงสี่เหลี่ยม | โคมสปอร์ตไลท์และไฟติดราง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมสปอร์ตไลท์ติดราง GU5.3 ทรงสี่เหลี่ยม

SC827 โคมสปอร์ตไลท์ติดราง GU5.3 ทรงสี่เหลี่ยม
Track Light GU5.3: Square Shape


SC827 โคมสปอร์ตไลท์ติดราง GU5.3 ทรงสี่เหลี่ยม

SC827 โคมสปอร์ตไลท์ติดราง GU5.3 ทรงสี่เหลี่ยม
SC827 โคมสปอร์ตไลท์ติดราง GU5.3 ทรงสี่เหลี่ยม
 •   โคมไฟสำหรับติดตั้งบนรางไฟ
 •   สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 •   ขั้วรับหลอดเซรามิค GU5.3
 •   ดวงโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง
 •   เคลือบสีฝุ่นอบอิพ็อกซีโพลีเยสเตอร์
 •   สำหรับหลอด
 •   
    หลอดฮาโลเจน
 •   
    หลอดแอลอีดี MR 16
Pin It

Posted in โคมสปอร์ตไลท์และไฟติดราง

พิมพ์ อีเมล