รางไฟแทรคไลท์ | โคมสปอร์ตไลท์และไฟติดราง | แสงชัยไลท์ติ้ง

รางไฟแทรคไลท์

SC810 รางไฟแทรคไลท์
Lighting Track


SC810 รางไฟแทรคไลท์

SC810 รางไฟแทรคไลท์
SC810 รางไฟแทรคไลท์

ใช้ติดตั้งดวงโคมไฟได้โดยตรงบนราง บนรางเดียวกันสามารถ ติดตั้งโคมไฟได้หลายจุด เมื่อเชื่อมส่วนหัวรางเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าภายในรางจะจ่ายไฟฟ้าให้กับ ดวงโคมไฟได้โดยตรง

 •   ไฟฟ้า 220-240 กระแสสูงสุด 10A
 •   เหมาะสำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 •   รางผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ปลอดสนิม
 •   พ่นสีฝุ่นอบอิพ็อกซีโพลีเยสเตอร
 •   รางไฟขนาดมาตรฐานยาว 1 เมตร
 •   สามารถต่อขยายความยาวได้โดยใช้ขั้วต่อ
 •   
    ขั้วต่อรางชนิดตรง
 •   
    ขั้วต่อรางชนิดเข้ามุม
Pin It

Posted in โคมสปอร์ตไลท์และไฟติดราง

พิมพ์ อีเมล