เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งคู่ | เสาโคมไฟ และกิ่งจับโคม | แสงชัยไลท์ติ้ง

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งคู่

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 4.60-7.60m
Tapered Lighting Pole: Double Branch


SC52 เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งคู่


เสาปลายเรียวกิ่งคู่

SC52 Tapered Lighting Pole: Double Branch

Taper Pole: Double branch
  •   ใช้ติดตั้งโคมไฟถนน
  •   เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ ปลอดสนิม
  •   แข็งแรงทนทานยาวนาน
  •   มาตรฐานระบบชุบกัลวาไนท์ ASTM A123-89a
  •   สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
  •   ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา เพื่อความสะดวกต่อการบำรุงรักษา

Model:    

Model

Arm size

Plate Dimension (mm)

Height

Pole Dimension (mm)

x Height

A

B

C

D

H

F

M

J

K

R

SC52S/300-80

STAMINA

1.5"

x

3.00m

230

180

25

32

3000

84.5

48

800

48

2400

SC52S/400-80

STAMINA

1.5"

x

4.00m

250

200

25

32

4000

100

48

800

48

3400

SC52S/500-80

STAMINA

1.5"

x

5.00m

250

200

25

32

5000

116

48

800

48

4500

SC52S/600-140

STAMINA

1.5"

x

6.00m

250

200

25

32

6000

116

48

1400

48

4500

SC52S/700180

STAMINA

1.5"

x

7.00m

300

250

25

32

7000

133

48

1800

48

5600

Model:

Model

Arm size

Plate Dimension (mm)

Height

Pole Dimension (mm)

x Height

A

B

C

D

H

F

M

J

K

R

SC52T/400-100

Triumph

2"

x

4.00m

300

200

25

32

4000

100

60

1000

60

2700

SC52T/500-100

Triumph

2"

x

5.00m

300

250

25

32

5000

113

60

1000

60

3700

SC52T/600-150

Triumph

2"

x

6.00m

350

250

25

32

6000

127

60

1500

60

4700

SC52T/700/200

Triumph

2"

x

7.00m

350

250

25

32

7000

141

60

2000

60

5700

SC52T/800-200

Triumph

2"

x

8.00m

350

250

25

32

8000

156

60

2000

60

6700

SC52T/900-200

Triumph

2"

x

9.00m

350

250

25

32

9000

170

60

2000

60

7700

*Click model number for pole drawing
Pin It

Posted in เสาโคมไฟ และกิ่งจับโคม

พิมพ์ อีเมล