เสาปลายเรียวกิ่งเดี่ยว-มอก-2316-2549 | เสาโคมไฟ และกิ่งจับโคม | แสงชัยไลท์ติ้ง

เสาปลายเรียวกิ่งเดี่ยว มอก.2316-2549

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว สำหรับโคมไฟถนน มอก. 2316-2549
Tapered Lighting Pole: Single bracket


SC61 เสาโคมไฟปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว รุ่น มอก. 2316-2549


เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว

LED Street Lighting

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว
 •   สำหรับติดตั้งโคมไฟภายนอกอาคาร
 •   เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์ ปลอดสนิมตลอดอายุใช้งาน
 •   แข็งแรงทนทานยาวนาน
 •   ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางกล
 •   
    มวลสังกะสีเคลือบไม่ต่ำกว่า 500 g/sqm
 •   
    การต้านทานแรงดึงสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 418 Mpa
 •   
    การต้านทานแรงดึงจุดคลาก ไม่ต่ำกว่า 255 Mpa
 •   
    ความยืดไม่น้อยกว่าร้อยละ 21
 •   ได้รับ มอก. 2316-2549: มาตรฐานเสาเหล็กกล้าชุบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง
 •   มาตรฐานระบบชุบกัลวาไนท์ ASTM A123-89a
 •   สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมโคมได้ภายในเสา
 •   ช่องเซอร์วิสบริเวณโคนเสา สะดวกต่อการบำรุงรักษา
 •   ความสูงเสาให้เลือกได้ตั้งแต่ 4.00-9.00 เมตร

Model

Arm size

Plate Dimension (mm)

Pole Dimension (mm)

Service Door

x Height

A

B

C

D

H

E

F

K

J

R

P

Q

SC61/400-100

2"

x

4.0m

300

200

50

22

4000

18

100

60

1000

2700

350

80

SC61/500-200

2"

x

5.0m

350

250

70

30

5000

25

113

60

2000

3700

350

80

SC61/600-200

2"

x

6.0m

350

250

70

30

6000

25

127

60

2000

4700

350

80

SC61/700-200

2"

x

7.0m

350

250

70

30

7000

25

141

60

2000

5700

400

90

SC61/800-200

2"

x

8.0m

350

250

70

30

8000

25

156

60

2000

6700

400

90

SC61/900-250

2"

x

9.0m

350

250

70

30

9000

25

170

60

2500

7700

400

90

*Click model number for pole drawing
Pin It

Posted in เสาโคมไฟ และกิ่งจับโคม

พิมพ์ อีเมล