โคมไฟผนัง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมไฟผนังทรงกลมลายไขว้

โคมไฟผนังทรงกลมลายไขว้
Wall mount lighting : Round shape-Cross Cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงรีลายไขว้

โคมไฟผนังทรงรีลายไขว้
Wall mount lighting : Ellipse shape-Cross Cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงญี่ปุ่น

โคมไฟผนังกรงนกทรงญี่ปุ่น
Wall mount lighting : Japan Style

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังโป๊ะแก้ว

โคมไฟผนัง ขาอลูมิเนียมฉีด โป๊ะแก้วรูปแบบต่างๆ
Wall-mounted lighting : Glass diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าริ้ว

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าริ้ว
Wall mount lighting : Round shape-Stripe cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าตาราง

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าตาราง
Wall mount lighting : Round shape-Grid cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงรีหน้าริ้ว

โคมไฟผนังทรงรีหน้าริ้ว
Wall mount lighting : Ellipse shape-Stripe cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง

โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง
Wall mount lighting : Ellipse shape-Grid cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังกรงนกช่องถี่

โคมไฟผนังกรงนกช่องถี่
Wall mount lighting : Aluminum rib cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังกรงนก

โคมไฟผนังกรงนก
Wall mount lighting : Aluminum grid cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงกระบอก

โคมไฟผนังทรงกระบอก
Wall mount lighting : Cylinder Shape

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังพลาสติก: มิลาน

โคมไฟผนัง มิลาน
Wall mount lighting : Milan

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้วนม

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้วนม
Wallmount: Cylinder Shaped Opal Glass

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงโรมัน

โคมไฟผนังทรงโรมัน
Wallmount Lighting: Roman Style

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้ว SC096

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้ว
Wallmount : Cylindrical glass(Glass Diffuser)

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล