โคมตะแกรงสะท้อนแสง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม รุ่นT5

โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม รุ่นT5
Recess Mounted Louver for T5 Flourescent tube

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังทีบาร์ ขาสปริง

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังทีบาร์ ขาสปริง
Louver: Tbar ceiling Spring-loaded lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ติดลอย ขาสปริง

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ติดลอย ขาสปริง
Louver: Surface Mounting Spring-loaded lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังทีบาร์ ขาบิดล็อค

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังทีบาร์ ขาบิดล็อค
Louver: Tbar ceiling Rotate-locked lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม T5 รุ่น โพลาริส

โคมฝังฝ้าตะแกรง T5 รุ่น โพลาริส
Recess Mounted Louver for T5: Polaris

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม Two in One

โคมตะแกรงอลูมิเนียม Two in One
Louver: Plaster or Tbar ceiling Rotate-locked lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้าไม้ ขาสปริง

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้าไม้ ขาสปริง
Louver: Plaster ceiling Spring-loaded lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ติดลอย ขาบิดล็อค

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ติดลอย ขาบิดล็อค
Louver: Surface Mounting Rotate-locked lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้าไม้ ขาบิดล็อค

โคมตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้าไม้ ขาบิดล็อค
Louver: Plaster ceiling Rotate-locked lampholder

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล