about-us

โคมไฟ ไทยทำ

ปี พ.ศ. 2514 โรงงานโคมไฟแสงชัย ได้ถูกก่อตั้งขึ้นย่านถนนเจริญนคร บนพื้นที่ใช้สอยขนาด 30 ตารางเมตร ที่ซึ่งกระบวนการผลิต พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ ที่วางโคมไฟสำเร็จรูป ที่ทำงาน สำนักงานติดต่อ พื้นที่ทานอาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนอน ทั้งหมดรวมอยู่ในที่เดียวแห่งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ ทำให้เรามีประสบการณ์การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตโคมไฟ ในสมัยนั้น เรามี ไขควง คีม ค้อน สว่านมือ ตะไบ ซึ่งเป็น 5 อาวุธหลัก ต้องที่ทำงานประสานกับสองมือเปล่า โดยใช้สายตามนุษย์เป็นเครื่องมือวัด ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความแม่นยำของมิติโคมไฟนั้นสำคัญ และกว่าจะเป็นคำว่าประณีต ช่างจะต้องเพียรพยายามฝึกฝนนานเพียงไร

พนักงานโรงงานเราในครั้งนั้น จำนวนทั้งหมด 3 คน ซึ่งทำหน้าที่ เสมียน ช่าง ลูกมือช่าง ผู้ออกแบบ กรรมกร ผู้ควบคุมคุณภาพ จัดซื้อ บัญชีการเงิน เซลล์ การตลาด คนส่งของ คนเก็บเงิน วางบิลรับเช็ค แม่ครัว แม่บ้าน รวมกันทุกตำแหน่ง ทำงานเริ่ม 6 โมงเช้า ถึง 5 ทุ่ม วันจันทร์ถึงอาทิตย์ตลอดไม่มีวันหยุด ซึ่งทำให้เราได้ทราบว่า ทีมงานที่ดีนั้นต้องทำงานอย่างไร

ปัจจุบัน...

เราขยายพื้นที่โรงงานให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเป็น 30,000 ตารางเมตร เพิ่มเครื่องจักรในกระบวนการผลิต โรงหลอมอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม สายงานขึ้นรูปเหล็กแผ่น ระบบเชื่อมโลหะ ฉีดพลาสติก สายงานผลิตแม่พิมพ์ สายงานประกอบชิ้นส่วน ระบบสายพานสีฝุ่นอบ สายงานผลิตเสาไฟชุบกัลวาไนท์ สายการผลิตโคมไฟแอลอีดี ห้องแล็บทดสอบ ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2008

สายงานการผลิตและระบบคุณภาพ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปให้ทันสมัย ตามสภาวะโลกที่หมุนไปตลอดเวลา

สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน.. ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เรารู้ว่า สองมือ สองตา ดีกว่าเครื่องจักรเสมอ เป็นอุดมการณ์ ที่แม้เราผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักรทันสมัย แต่ก็ยังจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดด้วยมือและตาตลอดเวลา

ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าโคมไฟจากเรา จะบรรจุคุณค่าผ่านสองตาสองมือของเรา ก่อนส่งถึงมือท่านเสมอ