โคมไฟเพดาน-32w-ลายผ้าลายดาว | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมไฟเพดาน 32w ลายผ้าลายดาว

โคมไฟเพดาน 32w ลายผ้าลายดาว
Ceiling Lighting : 32w Acrylic diffuser


SC207 Ceiling Lighting for 32w circular fluorescent lamp: Acrylic diffuser

Ceiling Lighting
Ceiling Lighting
  • Surface mounting on ceiling
  • For circular fluorescent lamp
  • Standard G13q lampholder
  • Cold-rolled steel frame
  • Epoxy-polyester powder coating
  • Acrylic diffuser
Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล