โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี-8-32w | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี 8-32w

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี 8-32w
LED Downlight: High Power


โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี 8-32w
SC396 LED Downlight: High Power


โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี 8-32w
LED Downlight: High Power


  •   ตัวถังโคมผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
  •   ครีบอลูมิเนียมระบายความร้อนคุณภาพสูง
  •   แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมอโนไดซ์
  •   ฝาครอบโพลีคาร์บอเนตสีขาวลดแสงแยงตา
  •   โคมพ่นสีฝุ่น Epoxy-Polyester
  •   มาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่าง ขีดจำกัด สัญญาณรบกวนวิทยุ มอก. 1955-2551


Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล