ดาวน์ไลท์-ขอบขาวลายเพชรพ่นทราย | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชรพ่นทราย

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชรพ่นทราย
Downlight: Diamond patterned, sandblasted


Downlight: lampholder E27


โคมดาวน์ไลท์ ขอบขาว ลายเพชรพ่นทราย ขั้ว E27
 • For compact fluorescent lamp
 • Recessed mounting
 • Porcelain lampholder E27
 • Cold-rolled steel frame
 • Epoxy-polyester powder coating
 • Anodized aluminum reflector:
 •   
  SC318 : Reflector 4”
 •   
  SC319 : Reflector 6"
Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล