ดาวน์ไลท์ฝาครอบกระจก-2xe27 | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

ดาวน์ไลท์ฝาครอบกระจก 2xE27

ดาวน์ไลท์ชนิดหลอดวางนอน 2xE27
Horizontal Downlight


SC370 Horizontal Downlight: Opaque Glass 2xE27


โคมดาวน์ไลท์ ชนิดหลอดวางนอน 2xE27
  •   ขั้วรับหลอดเซรามิค E27
  •   ใช้กับหลอดคอมแพฟลูออเรสเซนต์ยาวไม่เกิน 160mm
  •   รีเฟลกเตอร์ Anodized aluminum
  •   ผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
  •   เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล