ดาวน์ไลท์ติดลอยหลอดนอนหน้ากระจก-1xe27 | โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

ดาวน์ไลท์ติดลอยหลอดนอนหน้ากระจก 1xE27

ดาวน์ไลท์ติดลอย หลอดนอน หน้ากระจก 1xE27
Surface-mounting Downlight, glass diffuser, 1xE27


SC385 Surface-mounting Downlight, glass diffuser, 1xE27

Surface-mounting Downlight, glass diffuser, 1xE27
โคมดาวน์ไลท์ ชนิดติดลอย หลอดวางนอน หน้ากระจก 1xE27
  • ขั้วรับหลอดเซรามิค 1xE27
  • โคมใช้ภายในอาคาร สำหรับติดลอย
  • ใช้กับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ยาวไม่เกิน 145 mm
  • รีเฟลกเตอร์ Anodized aluminum
  • ผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
  • เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
  • ฝาครอบแก้ว สีขาวด้าน ลดแสงแยงตา
Pin It

Posted in โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

พิมพ์ อีเมล