โคมติดลอยสะท้อนแสง-เวกเตอร์-t5 | โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์ T5

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์ T5
T5 Fluorescent lighting : Vector series


SC185 T5 Fluorescent Lighting: Vector series

Vector series

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5
• สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T5
• ติดตั้งภายในอาคาร ติดลอย
• ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง
• ติดตั้งอุปกรณ์บัลลาสต์ และหลอดพร้อมใช้งาน
• แผ่นสะท้อนแสงอลูมเนียมอโนไดซ์จากเยอรมัน
o ความบริสุทธิ์ 99.85%
o ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
o ดัชนีการหักเหแสง 16% -DIN 5036
• ขั้วรับหลอดโพลีคาร์บอเนต G5
• ตัวถังโคมเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต พ่นสีฝุ่น Epoxy-polyester
• มอก. 344-2549 : มาตรฐานขั้วรับหลอด และขั้วรับสตาร์ทเตอร์
• มอก. 902-2532 : มาตรฐานโคมไฟติดตั้งประจำที่
• มอก. 885-2532 : มาตรฐานบัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์
• มอก. 1955-2551: มาตรฐานขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
Pin It

Posted in โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์

พิมพ์ อีเมล