โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง | โคมไฟผนัง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง

โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง
Wall mount lighting : Ellipse shape-Grid cover


SC692 Wall-mount Lighting Ellipse Shape-Grid Cover


โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง สำหรับหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์
 • For compact fluorescent lamp
 • For exterior and interior use
 • Porcelain lampholder E27
 • Glass diffuser
 • Durable die-casting aluminum body
 • Epoxy-polyester powder coating
 •   
  White color
 •   
  Black color
Pin It

Posted in โคมไฟผนัง

พิมพ์ อีเมล