โคมตั้งสนามแก้วหัวน๊อต | โคมไฟตั้งสนาม | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมตั้งสนามแก้วหัวน๊อต

โคมไฟตั้งสนาม แก้วหัวน๊อต
Bollard: Glass Diffuser


SC640 Bollard : Glass Diffuser


โคมไฟตั้งสนาม แก้วหัวน๊อต
โคมตั้งสนามแก้วหัวน๋อต
 •   Porcelain lampholder E27
 •   Suitable for exterior use
 •   Die-casting aluminum top cover
 •   Steel standing pole
 •   Epoxy-polyester powder coating
 •   Choice of enclosing glass
 •   
    Transparent glass
 •   
    White Opal glass
 •   Recommended lamp
 •   
    Compact Fluorescent
 •   
    Incandescent lamp
Pin It

Posted in โคมไฟตั้งสนาม

พิมพ์ อีเมล