โคมสปอร์ตไลท์-gu5-3-ชนิดติดลอย-ทรงสี่เหลี่ยม | โคมสปอร์ตไลท์และไฟติดราง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมสปอร์ตไลท์ GU5.3 ชนิดติดลอย ทรงสี่เหลี่ยม

โคมสปอร์ตไลท์ GU5.3 ชนิดติดลอย ทรงสี่เหลี่ยม
Spotlight GU5.3: Surface mount/Square Shape


SC823 SC824 Spotlight GU5.3: Surface mount/Square Shape

โคมสปอร์ตไลท์ GU5.3 ชนิดติดลอย ทรงสี่เหลี่ยม
SC823 SC824 โคมสปอร์ตไลท์ GU5.3 ชนิดติดลอย ทรงสี่เหลี่ยม
 •   โคมไฟชนิดติดลอยบนเพดานหรือผนัง
 •   สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 •   ขั้วรับหลอดเซรามิค GU5.3
 •   สำหรับหลอดฮาโลเจน หรือหลอดแอลอีดี MR16
 •   เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
 •   แป้นยึดสามารถเลีอกได้ 2 ชนิด
 •   
    แป้นทรงสี่เหลี่ยม
 •   
    แป้นทรงกลม
Pin It

Posted in โคมสปอร์ตไลท์และไฟติดราง

พิมพ์ อีเมล