โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม-t5-รุ่น-โพลาริส | โคมตะแกรงสะท้อนแสง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม T5 รุ่น โพลาริส

โคมฝังฝ้าตะแกรง T5 รุ่น โพลาริส
Recess Mounted Louver for T5: Polaris


SC345 Recess-Mounted Louver for T5 lamp: Polaris Model

โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม รุ่นT5

โคมฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียมเยอรมัน สำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนต์ T5 : โพลาริส

 •   สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T5
 •   โคมใช้ภายในอาคาร สำหรับฝังฝ้าไม้ หรือฝ้าฉาบเรียบ
 •   โคมออกแบบสวยงามทันสมัย
 •   สุดประหยัดพลังงานกับบัลลาสต์ Lunar T5 คุณภาพสูง
 •   อลูมิเนียมสะท้อนแสงคุณภาพสูงจากเยอรมัน
 •   
    ค่าความบริสุทธิ์ 99.85
 •   
    ดัชนีการสะท้อนแสง 87% - DIN 5036
 •   
    ดัชนีหักเหแสง 16% -DIN 5036
 •   ตัวถังโคมผลิตจากเหล็กรีดเย็น เคลือบฟอสเฟต
 •   เคลือบสีฝุ่นอบ Epoxy-polyester
 •   มาตรฐานผลิตภัณฑ์โคมไฟฝัง ม.อ.ก. 903-2532
 •   มาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่าง ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ ม.อ.ก. 1955-2551
Pin It

Posted in โคมตะแกรงสะท้อนแสง

พิมพ์ อีเมล