โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมไฟเพดาน ดาวน์ไลท์

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดทรงบาง ทรงกลม

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดทรงบาง ทรงกลม
LED Downlight: Slim Round Panel

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมดาวไลท์ฝังเพดาน หน้ากระจก

โคมดาวไลท์ฝังเพดาน หน้ากระจก
Downlight: Glass covered E27

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมเพดานฝาครอบพลาสติก 2xE27

โคมเพดานฝาครอบพลาสติก 2xE27 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
Plastic Diffuser Ceiling Lighting 2xE27

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ฝาครอบกระจก 2xE27

ดาวน์ไลท์ชนิดหลอดวางนอน 2xE27
Horizontal Downlight

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ติดลอย 1xE27

ดาวน์ไลท์ทรงกระบอกติดลอย 1xE27
Surface Mounting Downlight 1xE27

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ ฮาโลเจน

ดาวน์ไลท์ ฮาโลเจน
Downlight: Halogen

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชร

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชร
Downlight: Honeycomb

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟเพดาน 32w ลายผ้าลายดาว

โคมไฟเพดาน 32w ลายผ้าลายดาว
Ceiling Lighting : 32w Acrylic diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ LED 5-7w

ดาวน์ไลท์ LED 5-7w
Downlight LED 5-7w

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟฝังฝ้า LED กำลังสูง SC410

โคมไฟฝังฝ้า LED กำลังสูง SC410
LED Canopy light

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดติดลอย ทรงสี่เหลี่ยม

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดติดลอย ทรงสี่เหลี่ยม
SMD BACK-LIT LED Downlight : Surface-mount SC398

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดทรงสี่เหลี่ยม

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดทรงสี่เหลี่ยม
SMD BACK-LIT LED Downlight : Square Shaped SC392

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมดาวไลท์ทรงสี่เหลียม ติดลอย

โคมดาวไลท์ทรงสี่เหลียม ติดลอย
Downlight: Surface-mounted, Squre Shape

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี 8-32w

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี 8-32w
LED Downlight: High Power

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ชนิดหลอดวางนอน 2xE27

ดาวน์ไลท์ชนิดหลอดวางนอน 2xE27
Horizontal Downlight, Dott-pattered 2xE27

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ฝาครอบกระจก 1xE27

ดาวน์ไลท์ฝาครอบกระจก 1xE27
Horizontal Downlight

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ติดลอยหลอดนอนหน้ากระจก 1xE27

ดาวน์ไลท์ติดลอย หลอดนอน หน้ากระจก 1xE27
Surface-mounting Downlight, glass diffuser, 1xE27

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชรพ่นทราย

ดาวน์ไลท์ ขอบขาวลายเพชรพ่นทราย
Downlight: Diamond patterned, sandblasted

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟเพดาน 32w แก้วกลม

โคมไฟเพดาน 32w แก้วกลม
Ceiling Lighting : 32w Glass diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ดาวน์ไลท์ LED ปรับมุมได้

ดาวน์ไลท์ LED ปรับมุมแสงได้
Downlight LED Adjustable light angle

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟดาวน์ไลท์ : คิวบ์

SC821 โคมไฟดาวน์ไลท์ : คิวบ์
Downlight: CUBE series

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

SC250 โคมไฟเพดาน 32w

SC250 โคมไฟเพดาน 32w
Ceiling Lighting 32w : Glass diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดทรงกลม

โคมดาวน์ไลท์แอลอีดี ชนิดทรงกลม
SMD BACK-LIT LED Downlight : Circle Shaped SC393

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล