โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมติดลอยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม

โคมติดลอยหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม
Flourescent lighting: Acrylic diffuser, Surface-mounting

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกันน้ำกันฝุ่น T8

ฝาครอบ และตัวถังวัสดุโพลีคาร์บอเนต กิ๊บล็อคแสตนเลส IP65 เหมาะใช้งานห้องเย็น หรืออุตสาหกรรมอาหาร
Fluorescent lighting : Waterproof

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ชุดเซ็ทอิเลคทรอนิคส์ Lunartronic

Lunartronic ชุดเซ็ทอิเลคทรอนิคส์
Electronic Ballast Full Set

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์ T5

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์ T5
T5 Fluorescent lighting : Vector series

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมพลาสติกตัวยู หลอด T5

โคมพลาสติกตัวยู T5
Fluorescent lighting : Acrylic diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมโรงงานขาสปริง

โคมโรงงาน ฟลูออเรสเซนต์ ปีกสะท้อนแสงสีขาว หรือปีกอลูมิเนียมเงา
Fluorescent Lighting: Industrial type

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมอกไก่ขาสปริง

โคมอกไก่ขาสปริง
Fluorescent lighting : Batten type: V-shape body

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกล่องเหล็ก สำหรับหลอด T5

โคมกล่องเหล็ก หลอด T5
T5 Fluorescent fixture: Batten type

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกล่องเหล็กขาสปริง SC114Y

โคมกล่องเหล็กขาสปริง SC114Y
Lighting fixture for T8 Flurescent lamp: Batten type, Vilux series

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม

โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม
Flourescent lighting: Acrylic diffuser, Recess-mounting

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกันน้ำกันฝุ่น T5

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น T5 โพลีคาร์บอเนต กิ๊บล็อคแสตนเลส IP65 ประหยัดพลังงาน
Waterproof Lighting for T5

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์

โคมติดลอยสะท้อนแสง เวกเตอร์
Fluorescent lighting :Vector series

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมพลาสติกตัวยู

โคมพลาสติกตัวยู
Fluorescent lighting : Acrylic diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกันฝนขาสปริง

โคมกันฝนขาสปริง
Fluorescent lighting : Single-sided reflector

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมโรงงานหลอด T5

โคมโรงงานหลอด T5
T5 Fluorescent fixture: Industrial type

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกล่องเหล็กขาสปริง

โคมกล่องเหล็กขาสปริง
Fluorescent lighting : Batten type

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมกันน้ำกันฝุ่น รุ่นใหญ่ SC192

โคมกันน้ำกันฝุ่น รุ่นใหญ่ SC192
Fluorescent Lighting : Waterproof

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล