โคมไฟผนัง | แสงชัยไลท์ติ้ง

โคมไฟผนังทรงกลมลายไขว้

โคมไฟผนังทรงกลมลายไขว้
Wall mount lighting : Round shape-Cross Cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงรีลายไขว้

โคมไฟผนังทรงรีลายไขว้
Wall mount lighting : Ellipse shape-Cross Cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงญี่ปุ่น

โคมไฟผนังกรงนกทรงญี่ปุ่น
Wall mount lighting : Japan Style

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังโป๊ะแก้ว

โคมไฟผนัง ขาอลูมิเนียมฉีด โป๊ะแก้วรูปแบบต่างๆ
Wall-mounted lighting : Glass diffuser

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าริ้ว

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าริ้ว
Wall mount lighting : Round shape-Stripe cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าตาราง

โคมไฟผนังทรงกลมหน้าตาราง
Wall mount lighting : Round shape-Grid cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงรีหน้าริ้ว

โคมไฟผนังทรงรีหน้าริ้ว
Wall mount lighting : Ellipse shape-Stripe cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง

โคมไฟผนังทรงรีหน้าตาราง
Wall mount lighting : Ellipse shape-Grid cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังกรงนกช่องถี่

โคมไฟผนังกรงนกช่องถี่
Wall mount lighting : Aluminum rib cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังกรงนก

โคมไฟผนังกรงนก
Wall mount lighting : Aluminum grid cover

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงกระบอก

โคมไฟผนังทรงกระบอก
Wall mount lighting : Cylinder Shape

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังพลาสติก: มิลาน

โคมไฟผนัง มิลาน
Wall mount lighting : Milan

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้วนม

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้วนม
Wallmount: Cylinder Shaped Opal Glass

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังทรงโรมัน

โคมไฟผนังทรงโรมัน
Wallmount Lighting: Roman Style

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้ว SC096

โคมผนังทรงกระบอกฝาครอบแก้ว
Wallmount : Cylindrical glass(Glass Diffuser)

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังบาวาเรีย

โคมไฟผนังบาวาเรีย
Wallmount lighting Bavaria

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

โคมไฟผนังโรมาเนียน

โคมไฟผนังโรมาเนียน
Wallmount Lighting Romanian SC698WL

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล