เสาโคมไฟ และกิ่งจับโคม | แสงชัยไลท์ติ้ง

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ ชนิดเสาตรง

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ ชนิดเสาตรง ปลายเสา 48mm และ 60mm
Upright Tapered Steel Column

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 3.0-9.0m
Tapered Lighting Pole: Single Arm

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดเสาตรง

เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดเสาตรง สูง 2.50-3.50 เมตร
Galvanized Steel Lighting Pole

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งคู่

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ สำหรับโคมไฟถนน ความสูง 4.60-7.60m
Tapered Lighting Pole: Double Branch

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

กิ่งโคมไฟถนน

ขนาด 1"-1.5" ชุบกัลวาไนท์ หรือพ่นสี
Street Lighting Rod

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ขาจับกิ่งโคมไฟถนน ชนิดธรรมดา

ขาจับกิ่งขนาด 1"-1.5" ชุบกัลวาไนท์ หรือพ่นสี
Street Lighting Bracket: Fixed Type

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาเหล็กทรงกระบอกกลม ชนิดตรง

SC35 เสาเหล็กทรงกระบอกกลม ชนิดตรง
SC35 Straight Round Lighting pole

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาพับได้ชนิดกิ่งเดี่ยว SC71

เสาพับได้ชนิดกิ่งเดี่ยว SC71
Inclinable Pole: Single Bracket

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาปลายเรียวกิ่งเดี่ยว มอก.2316-2549

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์กิ่งเดี่ยว สำหรับโคมไฟถนน มอก. 2316-2549
Tapered Lighting Pole: Single bracket

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาปลายเรียวกิ่งคู่ มอก. 2316-2549

เสาปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ กิ่งคู่ รุ่น มอก. 2316-2549 ความสูง 4.0-9.0m
Tapered Lighting Pole: Double Branch

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งเดี่ยว

เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 3.00-9.00 เมตร
Galvanized Steel Lighting Pole: Singble Arm

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งคู่

เสาโคมไฟชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งคุ่ สูง 3.00-9.00 เมตร
Galvanized Steel Lighting Pole: Singble Arm

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

ขาจับกิ่งโคมไฟถนน ชนิดปรับได้

ขาจับกิ่งขนาด 1"-2.0" ชุบกัลวาไนท์ชนิดปรับได้
Street Lighting Bracket: Adjustable Type

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาตรงเหล็กสี่เหลี่ยม

เสาตรงเหล็กสี่เหลี่ยม
Straight Square Lighting pole

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล

เสาปลายเรียว สำหรับโคมไฟสปอร์ตไลท์ SC64

SC64 เสาปลายเรียว สำหรับโคมไฟสปอร์ตไลท์
T-Bracket Taper Pole for Floodlighting

Pin It

Continue Reading

พิมพ์ อีเมล