สตาร์ทเตอร์-lunar | หลอดไฟและอุปกรณ์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

สตาร์ทเตอร์ Lunar

Lunar Starter for Flourescent Lamp
สตาร์ทเตอร์


SC LNR-S10 Starter for Fluorescent Lamp

Starter for fluorescent lamp
สตาร์ทเตอร์ สำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
  •   For fluorescent lamp
  •   Use in conjunction with ballast
  •   220V-240V 4-65w
  •   Instant Start
  •   Reliable and durable
  •   Comply with TIS 183-254
Pin It

Posted in หลอดไฟและอุปกรณ์

พิมพ์ อีเมล