บัลลาสต์สำหรับหลอดโซเดียมและเมททัลฮาไลด์ | หลอดไฟและอุปกรณ์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

บัลลาสต์สำหรับหลอดโซเดียมและเมททัลฮาไลด์

บัลลาสต์หลอดโซเดียม และเมททัลฮาไลด์
Ballast for HPS and MH


Ballast for HPS and MH lamp

บัลลาสต์สำหรับหลอดโซเดียมและเมททัลฮาไลด์
บัลลาสต์สำหรับหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม และเมททัลฮาไลด์

HID บัลลาสต์ วงจรต่อหลอด
 •   สำหรับหลอดก๊าซดิสชาร์ต
 •   
    หลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม HPS
 •   
    หลอดเมททัลฮาไลด์ MH
 •   ใช้ร่วมกับอิกนิเตอร์
 •   เหล็กซิลิกอนคุณภาพสูง
 •   ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงสั่นรบกวน
 •   ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
 •   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ม.อ.ก. 1955-2551
Pin It

Posted in หลอดไฟและอุปกรณ์

พิมพ์ อีเมล