บัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์และเมททัลฮาไลด์ | หลอดไฟและอุปกรณ์ | แสงชัยไลท์ติ้ง

บัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์และเมททัลฮาไลด์

บัลลาสต์หลอดแสงจันทร์ และเมททัลฮาไลด์
Ballast for HPMV and MH


Ballast for HPMV and MH lamp

บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
บัลลาสต์สำหรับหลอดแสงจันทร์ และเมททัลฮาไลด์

HID บัลลาสต์ วงจรต่อหลอด
 •   สำหรับหลอดก๊าซดิสชาร์ต
 •   
    หลอดแสงจันทร์
 •   
    หลอดเมททัลฮาไลด์ ใช้ร่วมกับอิกนิเตอร์)
 •   ใช้ร่วมกับอิกนิเตอร์
 •   เหล็กซิลิกอนคุณภาพสูง
 •   ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงสั่นรบกวน
 •   ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
 •   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ม.อ.ก. 1955-2551
Pin It

Posted in หลอดไฟและอุปกรณ์

พิมพ์ อีเมล